ลงโฆษณากับหนังสือพิมพ์บางกอกไทมส์  ราคาที่แสดงอยู่นี้ ยังไม่รวมภาษี

มาตรฐาน ขนาด (กว้าง×สูง มม.) ค่า โฆษณา ค่า แบบฟิล์ม ค่า แปล
ใน เล่ม (ขาว-ดำ) 45×90 (1/20p) 17,000円 3,000円 2,000円
100×90 (1/10p) 35,000円 5,000円 3,000円
250×90 (1/4p) 100,000円 10,000円 5,000円
250×180 (1/2p) 200,000円 20,000円 10,000円
250×360 (1p) 400,000円 40,000円 20,000円
ปก ในหน้าแรก - ปกในหน้าสุดท้าย - ในเล่ม (สี) 100×90 (1/10p) 60,000円 10,000円 3,000円
250×90 (1/4p) 150,000円 10,000円 5,000円
250×180 (1/2p) 300,000円 20,000円 10,000円
250×360 (1p) 600,000円 40,000円 20,000円
ปก นอกหน้าสุดท้าย (สี) 100×90 (1/10p) 80,000円 10,000円 3,000円
250×90 (1/4p) 200,000円 10,000円 5,000円
250×180 (1/2p) 400,000円 20,000円 10,000円
250×360 (1p) 800,000円 40,000円 20,000円
ปก นอกหน้าแรก (สี) 250×90 (1/4p) 300,000円 10,000円 5,000円
 

* ลงโฆษณาติดต่อกัน 3 เดือน และชำระเงินล่วงหน้า → 10% OFF
* ลงโฆษณาติดต่อกัน 6 เดือน และชำระเงินล่วงหน้า → 15% OFF
* ลงโฆษณาติดต่อกัน 1 ปี และชำระเงินล่วงหน้า → 20% OFF
* สำหรับขนาดของหน้าสีที่ไม่มีระบุในตาราง ราคาจะคิดเป็น 1.5 เท่าของขาวดำ →

 

ค่ายกเลิกโฆษณา
・นับย้อนโดยยึดวันที่วางจำหน่ายเป็นเกณฑ์ (ทุกวันที่ 25 ของเดือน)
ภายในวันที่ 25 ของเดือนก่อนหน้า → 20%ของค่าใช้จ่ายในการลงโฆษณา (รวมค่าแบบฟิล์มและค่าแปล)
วันที่ 26 –31 ของเดือนก่อนหน้า → 30%ของค่าใช้จ่ายในการลงโฆษณา (รวมค่าแบบฟิล์มและค่าแปล)
วันที่ 1 – 4 ของเดือนที่วางแผง → 50%ของค่าใช้จ่ายในการลงโฆษณา (รวมค่าแบบฟิล์มและค่าแปล)
วันที่ 5 – 9 ของเดือนที่วางแผง → 80%ของค่าใช้จ่ายในการลงโฆษณา (รวมค่าแบบฟิล์มและค่าแปล)
วันที่ 10 เป็นต้นไปของเดือนที่วางแผง → 100%ของค่าใช้จ่ายในการลงโฆษณา (รวมค่าแบบฟิล์มและค่าแปล)


・ในกรณีที่ได้รับส่วนลดในการชำระล่วงหน้า
กรณียกเลิกสัญญากลางครัน คิดค่ายกเลิกโฆษณา 80% ราคาเดียวกันไม่ว่าจะเหลือระยะเวลาในสัญญาเท่าใด

※ตัวอย่าง : กรณีลงโฆษณาในเล่มที่วางจำหน่ายวันที่ 25 ตุลาคม
ภายในวันที่ 25 กันยายน → 20%ของค่าใช้จ่ายในการลงโฆษณา (รวมค่าแบบฟิล์มและค่าแปล)
วันที่ 26 – 30 กันยายน →30%ของค่าใช้จ่ายในการลงโฆษณา (รวมค่าแบบฟิล์มและค่าแปล)
วันที่ 1 – 4 ตุลาคม → 50%ของค่าใช้จ่ายในการลงโฆษณา (รวมค่าแบบฟิล์มและค่าแปล)
วันที่ 5 - 9 ตุลาคม → 80%ของค่าใช้จ่ายในการลงโฆษณา (รวมค่าแบบฟิล์มและค่าแปล)
ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคมเป็นต้นไป → 100%ของค่าใช้จ่ายในการลงโฆษณา (รวมค่าแบบฟิล์มและค่าแปล)


เกี่ยวกับการลงโฆษณา

ปิดรับโฆษณาทุกวันที่ 10 ของเดือน
หากต้องแก้ไขต้นฉบับ หรือดีไซน์โฆษณาใหม่ ปิดรับทุกวันที่ 5 ของเดือน
หากต้องการลงรูปหรือภาพประกอบ คิดอัตราค่ารูปต่างหาก
※จำเป็นต้องลงโฆษณาเป็นเวลา 2 เดือนขึ้นไป
※ลงโฆษณาครั้งแรก มี "ค่าออกแบบ" และ "ค่าแปล" แยกต่างหาก


ติดต่อสอบถามได้ที่ TEL.03-5358-7895 FAX.03-5358-7896

 

  หมายเลขบัญชีโอนเงิน ธนาคารมิซูโฮ สาขาจิยูกะโอกะ บัญชีออมทรัพย์ 1811078
    ชื่อบัญชี WaiWaiTHAILAND
  บัญชีไปรษณีย์ เลขที่บัญชี 10110 - 52555061 ชื่อบัญชี WaiWaiTHAILAND
     


 

 

 
(タ イ語新聞)バンコクタイムズ広告掲載    表示価格は税別です。
広 告規格 サ イズ(W×H mm) 広 告料金 版 下制作費 翻 訳代
中 面(1色) 45×90 (1/20p) 17,000円 3,000円 2,000円
100×90 (1/10p) 35,000円 5,000円 3,000円
250×90 (1/4p) 100,000円 10,000円 5,000円
250×180 (1/2p) 200,000円 20,000円 10,000円
250×360 (1p) 400,000円 40,000円 20,000円
表 2・表3・中面(カラー) 100×90 (1/10p) 60,000円 10,000円 3,000円
250×90 (1/4p) 150,000円 10,000円 5,000円
250×180 (1/2p) 300,000円 20,000円 10,000円
250×360 (1p) 600,000円 40,000円 20,000円
裏 表紙(カラー) 100×90 (1/10p) 80,000円 10,000円 3,000円
250×90 (1/4p) 200,000円 10,000円 5,000円
250×180 (1/2p) 400,000円 20,000円 10,000円
250×360 (1p) 800,000円 40,000円 20,000円
表紙(カ ラー) 250×90 (1/4p) 300,000円 10,000円 5,000円
 

割引について

* 3ヶ月前納割引(お申込み時に3ヶ月まとめて支払いの場合) → 10% OFF
* 6ヶ月前納割引(お申込み時に6ヶ月まとめて支払いの場合) → 15% OFF
* 12ヶ月前納割引(お申込み時に12ヶ月まとめて支払いの場合) → 20% OFF
* 表に載っていないサイズ等のカラー料金は、1色の1.5倍になります。

 

キャンセル料金について
・発売日(毎月25日)を基準として逆算します。
~前月25日 → 広告掲載にかかる費用(版下代・翻訳代を含む)の20%
前月26日~末日 → 広告掲載にかかる費用(版下代・翻訳代を含む)の30%
当月1日~4日 → 広告掲載にかかる費用(版下代・翻訳代を含む)の50%
当月5日~9日 → 広告掲載にかかる費用(版下代・翻訳代を含む)の80%
当月10日以降 → 広告掲載にかかる費用(版下代・翻訳代を含む)の100%


・前納割引の場合
中途解約は残存契約月数にかかわらず、一律80%のキャンセル料を申し受けます。

※ 例:10月25日発売号に掲載希望の場合
~9月25日 → 広告掲載にかかる費用(版下代・翻訳代を含む)の20%
9月26日~30日 → 広告掲載にかかる費用(版下代・翻訳代を含む)の30%
10月1日~4日 → 広告掲載にかかる費用(版下代・翻訳代を含む)の50%
10月5日~9日 → 広告掲載にかかる費用(版下代・翻訳代を含む)の80%
10月10日以降 → 広告掲載にかかる費用(版下代・翻訳代を含む)の100%

 

広告掲載について

広告申し込みの締め切りは、原則として毎月10日です。
但し、編集が必要な場合は毎月5日となります。
写真、イラストを使用する場合は別途お見積致します。

※掲載期間は2か月から承ります。 
※初回は「版下製作代」と「翻訳代」が別途かかります。


連絡先 TEL.03-5358-7895 FAX.03-5358-7896

※2006年2月1日より入金口座が下記に変更になります。

 

  御振込先 みずほ銀行 自由が丘支店 普通 1811078
    株式会社ワイワイタイランド
  郵便振込口座 記号10110 番号52555061 ワイワイタイランド